ĐẠI TỪ QUAN HỆ

ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Trong bài này sẽ lại ôn về cấu trúc ĐẠI TỪ QUAN HỆ, trong đó đặc biệt lưu ý về phần : khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ

Tóm tắt phần này để các ban tiện theo dõi nhé:

Khi đại từ quan hệ làm túc từ mà phía trước không có dấu phẩy hoặc giới từ thì có thể lược bỏ.

Ví dụ:

– This is the man whom I have told you about.

=> This is the man I have told you about.(đúng)

– This is the man who lives next to my house.

=> This is the man  lives next to my house.(sai)who là chủ từ của lives.

 

– This is the man about
whom I have told you .

=> This is the man about I have told you about. (sai)
vì có giới từ about phía trước.

This is my mother,
whom I have told you about.

This is my mother, I have told you about. (sai)
vì có dấu phẩy phía trước.

Các phần khác của đại từ quan hệ các em xem TẠI ĐÂY nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s