Gallery

DANH TỪ TẬP HỌP CHỈ NHÓM NGƯỜI

CÔNG THỨC :

THE + TÍNH TỪ

Các tính từ sau đây khi thêm the sẽ trở thành danh từ chỉ nhóm người :

The rich  : Người giàu

The sick :Người bệnh

The  deaf : Người điếc

The dead : Ngườichết

The handicapped : Người tàn tật

The homeless : Người không nhà

The  unemployed : Người thất nghiệp

The hungry : Người đói

The blind : Người mù

The dumb : Người câm

The injured : Người bị thương

The disabled : Người tàn tật

The poor : Người nghèo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s